Met risicovoeten wordt bedoeld, diabetes, reuma en overige risico voeten. Wanneer u diabetes heeft kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding van de zorgverzekering.

Er zijn 4 zorgprofielen.

Het vaststellen van het zorgprofiel wordt gedaan door verschillende zorgverleners, o.a. de behandelend arts, de diabetische verpleegkundige, de praktijkondersteuner of de podotherapeut. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

  • Zorgprofiel 0 en 1 kan door de aanvullende verzekering vergoed worden. (let op de polis voorwaarde)
  • Zorgprofiel 2 tot en met 4 wordt vergoed van uit de basis verzekering en loopt via de podotherapeut.

De podotherapeut onderzoekt uw voet nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan.

Bij diabetes met zorg profiel 2 en hoger, wordt alleen de medisch noodzakelijke zorg vergoed. Het knippen van gezonde nagels of verwijderen van eelt dat geen overdruk geeft, valt niet onder de medisch noodzakelijke voetzorg.

Indien u een volledige behandeling wilt, vraag ik een eigen bijdrage van € 7,50

Wanner u reuma artritis heeft zou het kunnen dat u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.